Център за професионално обучение Дежа Вю

Отстъпка
10%
http://dejavubg.com/education/index_edu.html#.UnDwLHAwp3E

За фирмата

Условията на пазарна икономика и динамично променящ се пазар на труда в нашата страна, налагат приспособяване на трудещите се. Работната сила непрекъснато се адаптира и усъвършенства своята квалификация. Професионалното образование и обучение е необходимо за всеки гражданин, стремящ се към придобиване на нови знания, умения и професионална реализация. Тази необходимост, води до създаването на Центровете за професионално обучение (ЦПО), в които всеки желаещ да се развива, може да се обучава по подходяща за него професия и специалност. предлага програми за професионално обучение с придобиване на професионална квалификация, краткосрочни курсове, семинари и мероприятия . Посрещаме Ви с ентусиазъм, внимание и грижа за това от което се нуждаете; Предлагаме Ви високо качество и конкурентост на услугите, адаптирани и гъвкави обучителни програми, квалифициран и опитен преподавателски екип; Изпращаме Ви със знания и професионална квалификация, които да Ви гарантират реализация и успехи на пазара на труда в България и чужбина. Обучението по теория се извършва в учебните зали на ЦПО „ДЕЖА ВЮ" към „РозалиВР"ЕООД, а учебната и производствена практика – в различни производствени бази,с които има сключени договори.

За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии и учебни заведения.

Прилагат се дневна, вечерна и индивидуална форми на обучение. Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Курсовете за професионална квалификация завършват с полагане на държавни изпити по теория и практика, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационен курс, обучените лица получават:

- Свидетелство за професионална квалификация (по образец на МОМН ) за I, II и III-та степен на професионална квалификация.

- Удостоверение за професионално обучение (по образец на МОМН) за обучение по част от професия.

- Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Центърът за професионално обучение "ДЕЖА ВЮ" ЕООД е създаден като самостоятелно специализирано звено за обучение. Центъра е лицензиран от Националната агенция за професионално образовение и обучение и предлага:

• Професионално обучение и квалификация

• Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател

• Разработване на проекти по различни програми

• Семинари

• Езиково обучение

• Обучение за развитие на индивидуални стратегически компетенции / ключови умения/https://www.facebook.com/pages/%D0%A6%D0%9F%D0%9E-%D0%94%D0%95%D0%96%D0%90-%D0%92%D0%AE-%D0%95%D0%9E%D0%9E%D0%94/548098185238280/

Сайт:http://dejavubg.com/education/image/header_100_200.jpg

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

• Фризьорство

• Маникюр, педикюр и ноктопластика

• Козметика

• Масаж

• Оперативно счетоводство

• Оператор на компютър

• Помощник инструктор по вид спорт

• Помощник инструктор по фитнес

УСКОРЕНИ КУРСОВЕ

• Фризьорство

• Маникюр, педикюр и ноктопластика

• Козметика

• Масаж

• Оператор на компютър

• Помощник инструктор по вид спорт

• Помощник инструктор по фитнес

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

• Английски

ПРОГРАМА АЗ МОГА ПОВЕЧЕ

• Аз мога повече

ИНФОРМАЦИЯ

• Документи