Бензиностанци ЕКО

Отстъпка
8 ст. за бензин и дизел
8 ст. за газ
8 ст. за авио дизел и бензин 100 speed
http://www.ekobulgaria.com/

За фирмата

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД е създадена през юли, 2002 г. Ние сме част от Hellenic Petroleum Group, която е най-голямата търговска и индустриална група в Гърция, и играе решаваща роля в развитието на енергийния сектор в региона на Югоизточна Европа.

Нашият бизнес

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД притежава мрежа от 86 бензиностанции ЕКО в цялата страна. Компанията изпълнява успешно своя петгодишен инвестиционен план за бизнес дейности в България, като е построила нови съоръжения, придобила и модернизирала построени вече обекти. Броят на бензиностанции  ЕКО в България непрекъснато се увеличава.

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД предлага голям асортимент от висококачествени горива и масла. От юни 2004 г. компанията предлага ексклузивно на българския пазар новата серия горива EKO KINITRON - UNLEADED 100 Speed. Те не само отговарят на всички изисквания на стандартите на Европейския съюз, но и са по-благоприятни за околната среда, тъй като отделят по-малко вредни емисии в атмосферата.

От  май 2011 г. предлагаме нов безоловен бензин 95 EKONOMY, който намалява с до 4% разхода на автомобила, във веригата от обекти ЕКО в цялата страна. 95 EKONOMY заменя обикновения бензин тип 95 и Unleaded 95 Plus и се предлага на цената на обикновения А95.

От април 2012 г. ново дизелово гориво, Дизел EKONOMY, който намалява с до 4% разхода на автомобила, се предлага във веригата от обекти ЕКО в цялата страна. Дизел EKONOMY заменя обикновения дизел и дизел Plus и се предлага на цената на обикновения дизел.

Нашата мисия и цели

Основната цел на ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД е да бъде сред петте най-големи петролни компании на българския пазар, като чрез осигуряването на висококачествени стоки и услуги, и безопасни условия на труд, показва отношение към околната среда и клиентите си, и дава своя социален принос към обществото.

ЗА ДА ВИДИТЕ ПЪЛЕН СПИСЪК С БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ НА ЕКО БЪЛГАРИЯ В СОФИЯ И СТРАНАТА,  МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ СТРАНИЦАТА НА ЕКО БЪЛГАРИЯ НА: WWW.EKOBULGARIA.COM